Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistik 2B

Kurs
STK140
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28404
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen ges sista gången under vårterminen 2021.
Se i stället kurserna Statistik: Grundkurs 3 (STK132) och Statistik: Grundkurs 4 (STK141).

Kursen behandlar metoder för att bedöma osäkerheten i de slutsatser som dras från en begränsad mängd information. Vid statistisk analys är datorn ett oumbärligt hjälpmedel. Därför är kursen till stor del uppbyggd kring datorbaserade projektarbeten.

Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Speciellt syftar kursen till att ge en fördjupad kunskap kring linjära modeller. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.

Dessutom behandlar kursen metodik för stratifierade urval och klusterurval. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i statistik, minst 15hp, eller motsvarande kunskaper.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder.
Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för
statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i
kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta
arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården
tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för
att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler