Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistik 2A: Tillämpad regressionsanalys

Kurs
STK131
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28410
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen ges sista gången under vårterminen 2021.
Se i stället kurserna Statistik: Grundkurs 3 (STK132) och Statistik: Grundkurs 4 (STK141).

Kursen utvidgar och fördjupar de kunskaper som har inhämtats i Statistik 1. Kursen
innehåller metoder för att analysera och tolka samband, såväl linjära som
icke-linjära, mellan två eller flera kvantitativa och kvalitativa variabler,
med hjälp av regressionsanalys. Huvudfokus är på att ge praktiskt tillämpbara
färdigheter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i statistik, minst 15hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder.
Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för
statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i
kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta
arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården
tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för
att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler