Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språksociologi

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15558
Ansökan stängd

Om utbildningen

Språksociologi,
eller sociolingvistik, är studiet av relationen mellan språk och samhälle.
Kursens grundläggande syfte är att ge kunskap om sociolingvistisk teori och att
förmedla en förmåga att använda sociolingvistisk metod. Sociolingvistisk teori
rör områden som samhällelig flerspråkighet, språkpolitik och språkplanering,
språkattityder, sociolingvistisk variation, språkförändring, interaktionell
sociolingvistik, samt språklig variation i förhållande till kön, ålder,
flerspråkighet, m.m., varav kursen kan lägga särskilt fokus vid ett urval av
dessa områden. Sociolingvistiska metoder i kursen täcker in både insamlings-
och analysmetoder. Kursen har alltid ett starkt inslag av praktiska,
sociolingvistiskt relevanta analysmoment.

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av Coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i språkvetenskapligt ämne. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurserna på avancerad nivå ger behörighet för vidare studier i ämnet, men vänder sig även till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas exempelvis journalister, informatörer, kreatörer, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.