Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkintroduktion till akademiska studier

Kurs
SVA101
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig till studenter med svenska som andraspråk som är antagna till kompletterande utbildningar vid Göteborgs universitet och som behöver fördjupa sina kunskaper i och om det svenska språket i tal och skrift. Kursen behandlar språkanvändning och arbetssätt i akademiska sammanhang. Fokus ligger på språkfärdighetstränande moment. I kursen ingår även språkanvändning och texter kopplade till studenternas fortsatta kompletterande utbildning och kommande yrkesroll. Parallellt med de fyra delkurserna finns strimman grammatikövning med obligatorisk närvaro. Grammatikstrimmans moment examineras i de uppgifter som finns i de fyra delkurserna. I kursen ingår arbete med Göteborgs universitets lärplattform.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet