Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språk och samhälle

Kurs
SIK221
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13954
Ansökan kommer öppna

Kort om kursen

Kursen behandlar språkets roll i samhället och språkliga förhållanden i världen ur ett sociolingvistiskt och interkulturellt perspektiv. Kursen tar även upp kontaktlingvistik, diskussion om maktaspekter och den språkliga marknaden, frågor om minoritetsspråk och språkliga hierarkier.

Om utbildningen

This course addresses the role of language in society and the world’s linguistic relationships from a sociolinguistic and intercultural perspective. You will study how history, politics, economics and migration (to name but a few factors) can affect the language use of different groups, societies and nations, as well as discussing issues related to language and power, the linguistic market, minority languages and linguistic hierarchies, amongst other concepts.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå. Därutöver krävs Engelska 6 från svenska gymnasieskolan eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test.

Beroende på aktuellt huvudområde krävs dessutom 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska, eller motsvarande språkfärdighetsnivå i respektive språk från ett internationellt erkänt test. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.