Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en telefon och det spanska ordet hola
Länkstig

Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3

Kurs
SP1113
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23305
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs utgör tredje delen av grundkursens nätversion. Hela grundkursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska (förstå text och muntligt tal, skriva och prata på korrekt spanska) med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik.

Genom självständig sökning av information tränar du upp din språkförmåga och kulturkompetens samt utvecklar en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. Denna tredje kurs består av momenten spansk fonologi, andra delen av spansk grammatik, samt språkfärdighet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen SP1111 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 1, 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler