Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Spanska, fördjupningskurs i litteratur

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13310
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs mål är att ge utvecklad förmåga att analysera spanskspråkig litteratur utifrån litteraturvetenskapliga grunder och med hänseende till texternas historiska, kulturella och sociala sammanhang. Kursen förbereder dig för att skriva en uppsats (SP1304) med litteraturvetenskaplig inriktning och för fortsatta studier på avancerad nivå. Kursen har fysiska träffar på campus som är examinerande och därmed obligatoriska. Kursen erbjuder även en version där träffarna på campus ersätts av videokonferenser eller skriftliga uppgifter (t. ex. via diskussionsfora).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutad 30 hp kurs på grundkursnivå (SP1102, SP1103 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från fortsättningsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.