Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en telefon och det spanska ordet hola
Länkstig

Spanska, fördjupningskurs i litteratur

Kurs
SP1301
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs mål är att ge utvecklad förmåga att analysera spanskspråkig litteratur utifrån litteraturvetenskapliga grunder och med hänseende till texternas historiska, kulturella och sociala sammanhang. Kursen förbereder dig för att skriva en uppsats (SP1304) med litteraturvetenskaplig inriktning och för fortsatta studier på avancerad nivå. Kursen har fysiska träffar på campus som är examinerande och därmed obligatoriska. Kursen erbjuder även en version där träffarna på campus ersätts av videokonferenser eller skriftliga uppgifter (t. ex. via diskussionsfora).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutad 30 hp kurs på grundkursnivå (SP1102, SP1103 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från fortsättningsnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…