Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Somaliska språket i ett kontrastivt perspektiv

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Veckoslut
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-16100
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen, som är avsedd för dig dom är modersmålstalare, syftar till att du skall utveckla en fördjupad förståelse för somaliskan som språkligt system i ett kontrastivt perspektiv i jämförelse med svenskan, engelskan och andra större indoeuropeiska språk samt utveckla en språkvetenskaplig begreppsapparat på svenska som möjliggör teoretiska studier och diskussioner av i sammanhanget relevanta språkvetenskapliga frågeställningar. För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver du inte tala flytande somaliska, men du måste ha tillräckliga kunskaper för att någorlunda obehindrat kunna följa med i och ta aktiv del i språkliga analyser av somaliska exempelord och -meningar.

För att kunna följa kursen behövs även kunskaper i somaliska för att kunna delta i språkliga analyser av somaliska språkexempel. Bedömningen av dina språkkunskaper i somaliska görs av dig själv som studerande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Undantag kan ges från kravet på Engelska.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.