Hoppa till huvudinnehåll
Bild
naturbild från Afrika
Länkstig

Somaliska språket i ett kontrastivt perspektiv

Kurs
SOL110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13812
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen, som är avsedd för dig dom är modersmålstalare, syftar till att du skall utveckla en fördjupad förståelse för somaliskan som språkligt system i ett kontrastivt perspektiv i jämförelse med svenskan, engelskan och andra större indoeuropeiska språk samt utveckla en språkvetenskaplig begreppsapparat på svenska som möjliggör teoretiska studier och diskussioner av i sammanhanget relevanta språkvetenskapliga frågeställningar. För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver du inte tala flytande somaliska, men du måste ha tillräckliga kunskaper för att någorlunda obehindrat kunna följa med i och ta aktiv del i språkliga analyser av somaliska exempelord och -meningar.

För att kunna följa kursen behövs även kunskaper i somaliska för att kunna delta i språkliga analyser av somaliska språkexempel. Bedömningen av dina språkkunskaper i somaliska görs av dig själv som studerande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Undantag kan ges från kravet på Engelska.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.