Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till Konstnärligt kandidatprogram i Textil – Kropp – Rum

Denna information gäller ansökan höstterminen 2022.

Arbetsprov

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

1. Motivationsbrev med motivering till varför du vill gå den här utbildningen, beskrivning av ditt intresse för textil och vilka förväntningar du har (max 3000 tecken)

2.
Gestaltningsuppgift Använd frasen ” PARALLELL VERKLIGHET ” som utgångspunkt för ett tredimensionellt arbete. Placera arbetet i miljö alt. rum på ett sätt som du finner intressant.

  • Fotografera detta samt detaljer.
  • Ange material, storlek. 5-10 bilder. 
  • Komplettera med en förklarande text där du beskriver hur du arbetat och motivera dina val (max 2000 tecken).

Välja egna arbeten 1

  • Bilder/foton på arbeten som du gjort i textila alternativt andra material. 
  • Ange material, storlek och årtal för varje arbete.   5-10 bilder. 
  • Gör en kort beskrivning av varje arbete.

Välja egna arbeten 2

  • Skisser, teckningar och/eller målningar  10 bilder.

3. CV, tidigare erfarenheter och utbildning I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning är meriterande men inte ett krav (max 2000 tecken).

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.
 

Bedömning av arbetsprov

Det som bedöms i arbetsprovet är kunskaper och färdigheter i material och tekniker samt konstnärlig utvecklingspotential.

Bedömargruppen värderar även din motivation för utbildningen.

Behörighet och urval  

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.
 

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se.
Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet.
 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet.

Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:
• annan relevant utbildning
• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  
• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

21 januari 2022: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2022: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

7 mars 2022: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

8 mars 2022: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

8 mars 2022: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars/april 2022: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2022: Intervjuer genomförs

April 2022: Din behörighet granskas

16 maj 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se