Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i litterär gestaltning

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning med start hösten 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i litterär gestaltning ska innehålla:

1) Skriv en text på ca 1–2 A4-sidor (max 7000 tecken inklusive blanksteg) där du svarar på följande frågor:

 • Varför söker du till utbildningen? Vilka är dina förväntningar?
 • Vilken roll spelar läsande och skrivande i ditt liv?
 • Har du erfarenheter av litterära sammanhang. Vilka?
 • Berätta om en bra och en dålig erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra, och resonera kring vad det var som gjorde det till en bra/dålig erfarenhet.

2) Välj två alternativ ur listan nedan, max 1 A4-sida per uppgift (4000 tecken inklusive blanksteg)

 • Valfri genre. Skriv en text. Det kan vara en dikt, en recension, ett stycke ur en berättelse, en spoken word-text eller ett längre facebookinlägg.
 • Översättning. Översätt en valfri litterär text till svenska, danska eller norska.
  Bifoga originaltexten i pdf-format. 
 • Litterärt evenemang. Presentera en idé till ett litterärt evenemang som du själv skulle vilja gå på; en workshop, ett författarsamtal, en festival eller liknande.

Dina tre texter kopierar du in i textfältet i arbetsprovssystemet Slideroom (textformatering följer inte med).

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte några personuppgifter i din ansökan.

Bedömning av arbetsprov

 • Medvetenhet: kunskap och intresse motsvarar utbildningens upplägg avseende lärandeaktiviteter, innehåll och lärandemål.
 • Samarbetsförmåga: frågan om samarbete besvaras konkret, uppriktigt och speglar någon typ av insikt/lärande. 
 • Omvärld: arbetsprovet refererar till världen utanför, placerar det i ett sammanhang eller visar en öppenhet eller nyfikenhet inför litteraturfältet i stort.
 • Gestaltning: arbetsprovet visar självständighet i tematik, språk, tonfall eller väcker frågor och diskussioner.

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument på som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

 

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum

15 mars 2021: Ansökningsperioden öppnar

15 april 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

22 april 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

21 juni: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

3 maj 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse. Om du är medborgare i ett EU-, EES-land eller Schweiz behöver du inte betala anmälnings- eller studieavgift. 

April-maj 2021: Dina akademiska meriter granskas

9 juli 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se