Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i keramikkonst

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk med inriktning keramikkonst med start hösten 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet konsthantverk - keramikkonst ska innehålla:

 1. Personligt brev
  Beskriv varför du söker till utbildningen i Keramikkonst på HDK. Berätta också om hur du ser på lera och keramik som konstnärligt uttrycksmedel och vad du förväntar dig av eller har för bild av utbildningen och yrkeslivet inom området. Brevet ska hållas anonymt. Max 3000 tecken.
   
 2. Bakgrund och erfarenheter
  Lista kortfattat dina tidigare utbildnings- och/eller arbetslivserfarenheter som du anser är relevanta. Max 1500 tecken.
   
 3. Gestaltningsuppgift
  Välj ett föremål ur keramikens mångtusenåriga historia. Visa med bild och beskriv varför du valt föremålet. 1–2 bilder, max 800 tecken.
  Gör en parafras av det valda föremålet i valfritt material. Visa minst 2 bilder av denna tagna ur olika vinklar. Beskriv hur du arbetat med tolkningen av föremålet. 2–4 bilder (du kan ha flera bilder på en sida), max 1000 tecken.

  Hitta ditt eget sätt att ta lösa uppgiften. Vi vill se DIN tolkning.
   
 4. Konstnärlig upplevelse
  Redogör för ett konstverk eller konstnärlig händelse som gjort intryck på dig och som haft betydelse för att du söker till detta program. Beskriv med bild på max 1 sida och text på max 800 tecken.
   
 5. Valfria arbeten
  Visa 6 valfria verk varav minst 3 är utförda keramiska tekniker och material. Ange när de är gjorda, material, teknik och storlek. Max 8 sidor.

Ditt arbetsprov kan laddas upp som en pdf-fil, flera pdf-filer eller flera bildfiler.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Bedömning av arbetsprov

Gruppen som bedömer dina arbetsprover värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • Din förståelse för det keramiska materialets konstnärliga möjligheter och dina förkunskaper inom keramikkonst.
 • Dina konstnärliga färdigheter gällande form, färg och komposition.
 • Din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan.
   

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2021: Intervjuer genomförs

April 2021: Din behörighet granskas

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.