Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Socialantropologi: metodkurs

Kurs
SA1311
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17222
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger dig träning i att utforma ett antropologiskt forskningsprojekt. Du lär dig vad som utmärker en antropologisk undersökning, studerar du metodologiska färdigheter och tekniker och förbereder dig för att skriva uppsats. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.

Om utbildningen

Kursen ger dig träning i att utforma ett antropologiskt forskningsprojekt. Du lär dig om vad som utmärker en antropologisk undersökning och vilka vetenskapliga grunder den vilar på. Under kursen studerar du metodologiska färdigheter och tekniker, som deltagande observation, utformning av intervjuguide, intervjumetod, dokumentationsteknik och etnografisk analys. Du utför övningar både i klassrummet och utanför universitetet, individuellt och i grupp, och tränar dig på färdigheter som är centrala för det antropologiska fältarbetet. I kursen förbereder du dig också för att skriva uppsats genom att du får formulera ett individuellt PM där du börjar arbeta med utformningen av ditt kommande examensarbete. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kärnkurser om sammanlagt 30 hp i Socialantropologi, godkänt resultat i fördjupningskurser om sammanlagt 30 hp i Socialantropologi.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Då får stifta bekantskap med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten för att visa på vad för slags kunskap vi kan nå genom dessa metoder. Du får också lära dig att behärska dessa arbetsmetoder genom att utföra egna fältarbeten. Du får även omfattande färdighetsträning i att läsa, skriva och förmedla texter.