Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Självständigt arbete på magisternivå

Kurs
SIK230
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23951
Ansökan öppnar 15 september 2021

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på minst 75 % av kurserna under programmets första termin, varav de två programspecifika kurserna Språk och interkulturell kommunikation, SIK220, 7,5 hp, och Språk och samhälle, SIK221, 7,5 hp. Dessutom krävs genomgången SPL230, Akademiskt skrivande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler