Länkstig

Semantik och pragmatik

Kurs
LI1404
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Hur kan det komma sig att de ljud och tecken som utgör språkets materia också har en betydelse? Vad är betydelse egentligen? Hur kan den beskrivas? Hur kan våra yttranden förmedla mer än vad som ryms i själva orden? Hur klarar vi av att förstå kreativt språkbruk, ironi och metaforer? Hur kan vi göra något genom att säga något?

Kursen semantik och pragmatik ger dig en inblick i dessa frågor.

Om utbildningen

Denna kurs ger dig verktyg för att analysera språklig betydelse, hur vi använder språket, och hur det vi säger samspelar med sammanhanget i vilket det sägs.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen Lingvistikens grunder (LI1401) eller motsvarande.