Länkstig

Scratchprogrammering för lärare 1

Kurs
LFY021
Grundnivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11127
Tillfället är inställt

Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11124
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen genomförs i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Hello World! Ideell förening. Bägges kompetenser, resurser och erfarenheter från lärarutbildning och distansutbildning på universitetsnivå respektive programmeringsundervisning riktad till barn och ungdomar kombineras. Detta för att ge dig som yrkesverksam lärare bästa möjliga introduktion till programmering i visuell miljö på en nivå och i ett tempo som är väl anpassad till dina förkunskaper och behov att föra de nyvunna kunskaperna vidare ut till elever i klassrummet.

Om utbildningen

Generellt innehåll

Programmering som digitalt verktyg. Helhetsperspektiv på programmeringsundervisningen - röd tråd genom läroplanen. Jämförelse mellan visuell programmering (block) och textprogrammering i t.ex. Python.

Progammeringsinnehåll
Praktiska övningar med visuell programmering i Scratch och genomgång av grundläggande begrepp inom programmering. Skapa egna program i Scratch, från spel till interaktiva berättelser, appar och microkontroller med Scratch. Navigering bland resurser i form av övningar och handledningar som finns tillgängliga online.

Didaktiskt innehåll
Best practices i klassrummet. Erfarenhetsutbyte med Hello World!s ledare som har stor erfarenhet av att introducera Scratch till nybörjare, i samverkan med didaktiker från Göteborgs universitet.

Kursen har tre fysiska kursträffar, tillfällen för att säkerställa att alla deltagare ska ges en god möjlighet att uppnå kraven för examination. Vid kursstart anmäler sig kursdeltagaren till de tre tillfällen som passar via Göteborgs universitets lärplattform Canvas.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

30 hp eller mer inom naturvetenskap, didaktik, pedagogik eller motsvarande. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursträffar sker på söndagseftermiddagar (3 timmer per tillfälle). De ges hos Hello World!s partners i Göteborg och arrangeras i samband med Hello World!s meetupverksamhet (där barn och ungdomar deltar).

Kursträffarna är delvis examinerande och därför är deltagande obligatoriskt för att bli godkänd på kursen.

Självstudier

Utöver de fysiska kursträffarna, består kursen av självstudier inför och efter varje träff. Självstudierna sker online och består av teori och konkreta övningar. För att hålla även den onlinebaserade delen av kursen interaktiv och engagerande, finns ett forum där deltagare kan fråga och hjälpa varandra. Minst en övning inkluderar kamratvärdering på varandras projekt. Deltagarna kommer också få hjälp att skapa nya egna forum online som både utnyttjas i kursen och ger en möjlighet för deltagarna att fortsätta samverka även efter kursslut.