Länkstig

Sanning i konst och vetenskap

Kurs
FKGSCI
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25007
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen tar avstamp i hur samtida konst och vetenskap har verkat tillsammans och bidragit till varandras utveckling. Den fokuserar särskilt på sanningsbegreppet och hur konst och andra kulturuttryck förhåller sig till sanningen som vittne, förmedlare eller kritiker. Hur ser samspelet mellan konst och vetenskap ut? Hur förhåller sig konst till samhället?

Om utbildningen

Kursen fokuserar särskild på samtida fenomen som har kommit att prägla offentlig debatt kring konst, kultur och vetenskap: pandemin, fake news, post thruth, populism, och populärvetenskaplig förmedling är centrala teman i kursen. 

Anmälan

Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2021.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)