Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samhällsvetenskaplig metod I

Kurs
SW2391
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17955
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska frågor, om forskningsetiska principer, om forskningsprocessen i sin helhet och om såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom samhällsvetenskaperna. Du kan efter kursen bland annat diskutera vetenskapsteoretiska utgångspunkter och komplexa metodologiska begrepp och kommer att ha insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar. Kursen har flera obligatoriska och examinerande moment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Denna kurs i kombination med SW2394 - Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod, 7,5 hp, samt SW2393 - Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod, 7,5 hp, ger behörighet till att skriva en masteruppsats inom socialt arbete. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Studier utomlands