Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Samhällsplanering 1

Kurspaket
KGG10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

OBS! Detta kurspaket söks från hösten 2021 med kursen KG100 Kulturgeografi grundtermin.

Är du intresserad av hur samhällsutveckling, fysisk planering
och människors vardagsliv hänger samman och kan påverkas i en mer
hållbar riktning? Vill du ha praktiska verktyg och metoder för att
arbeta med planering i offentlig och privat sektor? Då är
samhällsplanering något för dig!

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur
samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en
ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Planering handlar om
att omsätta mål och visioner till verklighet, och detta i en värld som
förändras snabbt. Samhällsplanering kräver förmåga att göra avvägningar
och prioriteringar mellan intressen och att sätta samman insikter från
olika kunskapsområden. Utifrån ett demokratiskt perspektiv väcks också
etiska och praktiska frågeställningar om hur samhällsplaneringen kan
göras inkluderande, rättvis och samtidigt effektiv.

Kurspaketet ingår som termin 1 i vår rekommenderade studigång Kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och består
av kurserna:

  • KGG102 Kulturgeografiska grunder (7,5 hp)
  • KGG103 Miljö och fysisk planering (7,5 hp)
  • KGG104 Global ekonomi och lokal utveckling (7,5 hp)
  • KGG105 Befolkning, migration och städer (7,5 hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Studier i samhållsplanering och kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler