Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Samhällsanalys i tid och rum

Kurs
SAP100
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge studenten vetenskapligt grundade kunskaper om olika sätt att sepå ekonomi och samhällsutveckling. Tre områden fokuseras särskilt i kursen:urbanisering, migration och resursfördelning. Utifrån dessa teman tränas studenten i attgenomföra självständiga analyser av samhällsutveckling i tid och rum.

Kursen innehåller föreläsningar från olika vetenskapliga discipliner, men en central delav kursen är också det arbete som är förlagt ute i staden. Genom exkursioner i stadenkommer studenterna självständigt och i grupp få samla in information om och reflekteraöver olika hållbarhetsrelaterade utmaningar. I kursen tränas studentens generiskaanalytiska förmågor såsom text- och dokumentanalys, skrivande och muntligframställan, liksom färdigheter i att samla in och reflektera över eget material.

Behörigheter och urval

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler