Bild
Foto: Simon Abrams
Länkstig

Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder

Kurs
TIG150
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
75%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-38702
Ansökan stängd

Om utbildningen

Digitaliseringen av samhället förändrar snabbt inte bara det sätt vi förhåller oss till och använder tekniken utan också det sätt på vilket vi i samhället organiserar, hanterar, leder, interagerar, lever etc. För att förstå de ofta dramatiska förändringarna erbjuder forskningen en lång och fruktbar undersökningstradition. I den här kursen kommer vi att ge dig som student och deltagare möjlighet att spåra de underliggande fundamenten när det gäller teorier som har påverkat och påverkar digitaliseringen. Våra forskare kommer att dela med sig av sin individuella forskning, sina teorier och insikter som de använder i sina studier av digitaliseringen av samhället. Tanken är att ge dig som student och deltagare i kursen en möjlighet att se längre och djupare och att bli mer nyanserad när du närmar dig frågan om samhällets digitalisering. Exempel på frågor som kan lyftas är: Vilka är de teoretiska grunderna för RPA och AI? För digital transformation och agil systemutveckling? För rekommendationssystem och blockchain? Detta är vad kursen erbjuder, och vi hoppas att det gör det möjligt för dig att öka din förståelse för digitaliseringen av samhället.

Undervisningsspråk är engelska. Alla aktiviteter i kursen bedrivs på distans och asynkront.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)