Länkstig

Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning

Kurs
EU4110
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen lägger den teoretiska grunden för ett brett tvärvetenskapligt och problemorienterat förhållningssätt till den europeiska integrationen. Syftet är att öka den teoretiska förståelsen för juridiska, politiska, ekonomiska och sociala aspekter av den europeiska integrationsprocessen, genom att framföra olika disciplinära insikter och förståelser av nuvarande europeiska fenomen.

Du kommer att lära dig om institutionerna, om processerna, om praxis och om problem med den europeiska integrationen. Du kommer även ges en översikt och få en förmåga att kritiskt reflektera och diskutera, både muntligt och skriftligt, aktuell teori och forskningen om de olika processerna för europeisk integration.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har en kandidatexamen (180hp) eller motsvarande och minst 5 års dokumenterat heltidsarbete inom europafrågor i bred bemärkelse samt ett pågående heltidsarbete inom detta område. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Efter studierna

Efter avklarad kurs kan du bland annat:

  • Formulera och argumentera för relevanta forskningsfrågor inom området europeisk integration.
  • Presentera och argumentera för egna analytiska slutsatser både muntligt och skriftligt.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på engelska, deltid, och huvudsakligen på distans. Den är baserad på tematiska föreläsningar, seminarier och studentpresentationer.