Länkstig

Säkerhet och konflikter i en förändrad värld

Kurs
IR1212
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Hur kan vi förstå säkerhet ock konflikt i en förändrad värld? I kursen fördjupar du dig i frågan om vad säkerhet är och problematiserar definitioner av vad som utgör ett hot.

Om utbildningen

Hur kan vi förstå säkerhet och konflikt i en förändrad värld? I kursen fördjupar du dig i frågan om vad säkerhet är och problematiserar definitioner av vad som utgör ett hot. 

De traditionella förklaringarna av begreppet säkerhet betonar statens säkerhet mot externa militära hot under rådande internationell anarki och fokuserar på frågor om strategi och förutsägbarhet. Men i dagens värld finns fler faktorer att ta hänsyn till när säkerhet diskuteras. Nya teknologier tillåter oss att bättre övervaka gränser och rörelser och vi söker trygghet utifrån en mängd olika identiteter. Samtidigt så breddar vi hotbilder och områden som måste säkras, exempelvis när det kommer till hälsa och miljö.

Kursen introducerar och använder postkoloniala, feministiska och poststrukturalistiska perspektiv för att nå en djupare förståelse för relationerna mellan säkerhet och nya former av konflikter, risk samt hot mot identiteter, hälsa och miljö.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kärnkurser om sammanlagt 30 hp i internationella relationer, eller motsvarande.

Efter studierna

Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning och som sysslar med områdesanalys, utrednings- och utvärderingsarbete, projektledning eller policyarbete.

Du kan jobba inom statliga myndigheter, kommunalt eller i organisationer som arbetar med integration/migration, mänskliga rättigheter och internationalisering. Hos privata aktörer i näringslivet går det att jobba som konsult med bland annat corporate social responsibility (CSR-frågor) och klimat- och miljöfrågor. Du kan också söka dig till överstatliga organisationer som EU eller FN.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen innehåller varierande läraktiviteter och är uppdelad i teoribaserade och tematiska föreläsningar, ett grupparbete, skriftliga reflektionsuppgifter, seminarier och en miniuppsats. Vissa föreläsningar och moment på kursen ges på engelska.