Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Säker vård

Kurs
OM4430
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20454
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du som vill fördjupa dig inom säkerhetsfrågor inom vården kan med fördel läsa denna kurs. Den ger dig verktyg för att förbättra dina beslut utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Vårdrelaterade skador är idag ett stort problem och att öka kunskapen inom detta område är mycket angeläget.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom säker vård. I kursen ingår att beskriva hur säker vård kan förstås utifrån systemtänkande, komplexitet och implementering, att få färdighet och förmåga att bedöma risker i samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO), att bedöma risker för de vanligast förekommande vårdskadorna samt identifiera, att utifrån färdighet och förmåga få kännedom om preventiva åtgärder i förhållande till dessa. I kursen ingår också att utvärdera och kritiskt granska medicintekniska produkter ur ett säkerhetsperspektiv samt utifrån gällande styrdokument, reflektera över teamarbetets och kommunikationens betydelse för säker vård, att förklara säkerhetskulturens betydelse och reflektera över vilka framgångsfaktorer som leder till ändamålsenlig säkerhetskultur. Kursdeltagaren ska också värdera och diskutera det egna arbetets betydelse för att förhindra uppkomst av vårdskador

Efter genomgången kurs ska du kunna argumentera för strategier som syftar till arbete med säker vård.  I kursen ingår litteraturstudier, workshop, seminarier samt ett fördjupningsarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 motsvarande 90 hp i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp eller i Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Alternativt yrkesexamen inom vårdvetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels campusförlagd och består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier med mera.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler