Bild
En röd bro.
Foto: Alexander Smagin
Länkstig

Ryssland mellan förflutet och framtid

Kurs
EU1150
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Vad händer i Ryssland? Varför har förhoppningarna om att landet skulle utveckla en liberal demokrati efter Sovjetunionens upplösning istället resulterat i ett mer auktoritärt samhälle? I denna kurs får du, utifrån en översikt över Rysslands historia – inklusive Sovjettiden – kunskap om den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning. Kursen går sena eftermiddagar för att möjliggöra parallella studier.

Om utbildningen

Kursen behandlar huvudsakligen Rysslands ekonomiska, politiska och sociala utveckling efter Sovjetunionens upplösning 1991. Utöver detta finns ett moment där Rysslands historia fram till ryska revolutionen tas upp, och ett moment där Sovjetunionen behandlas. Dessa moment avser att ge kunskap om den historiska bakgrunden till omvandlingen de senaste decennierna. Rysslands långsiktiga utveckling, och förklaringar till Sovjetunionens upplösning kommer även att tas upp under kursens gång. Kurser erbjuder dig även kunskap om Rysslands nya internationella roll och landets spända relation till Väst.

Kursen består av följande tre delkurser:

  • Rysslands historia fram till ryska revolutionen
  • Sovjetunionen
  • Dagens Ryssland.

Inom ramen för dessa teman så kommer du att få en djupare förståelse för Rysslands postkommunistiska utveckling och hur den relaterar till samhällsvetenskapliga och historiska begrepp och förklaringar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

När du har läst kursen kommer du att kunna redogöra för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Ryssland från medeltiden och framåt samt kunskap Sovjetunionens upplösning 1991 och de huvudsakliga drivkrafterna i denna utveckling och kunna analysera olika historiska faktorers betydelse för Rysslands långsiktiga utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, workshops och muntliga presentationer. Examination sker genom hemtentamen.

Lokaler

Lokalerna i Campus Haga är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på Campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Läs mer om lokaler