Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Grundkurs, Text

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger övning av läsfärdigheten genom läsning av adapterade och kommenterade ryska texter. Översättning från ryska övas och grundläggande översättningstekniska problem och strategier studeras. Det görs också övningar i användning av lexikon och andra, framför allt elektroniska, hjälpmedel.

Kursen kan endast läsas inom kurspaketet Ryska, fortsättningskurs del 2, kurspaket (länken öppnas i nytt fönster).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången RY1121 Ryska, Grundkurs, Etapp 1.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.