Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska Grundkurs, Språkvetenskap

Kurs
RY1125
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en allmän introduktion till språkvetenskapen som en förberedelse inför studier i rysk språkvetenskap. Ryskan placeras genetiskt och typologiskt bland världens språk i nutid och i ett historiskt perspektiv. Det ryska alfabetets framväxt diskuteras mot bakgrund av en orientering om olika andra skriftsystem. Vidare behandlas relationen mellan språk, nation och stat i Ryssland och de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

Kursen kan endast läsas inom kurspaketet Ryska, fortsättningskurs del 2, kurspaket (länken öppnas i nytt fönster).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler