Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska Grundkurs, Språkvetenskap

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en allmän introduktion till språkvetenskapen som en förberedelse inför studier i rysk språkvetenskap. Ryskan placeras genetiskt och typologiskt bland världens språk i nutid och i ett historiskt perspektiv. Det ryska alfabetets framväxt diskuteras mot bakgrund av en orientering om olika andra skriftsystem. Vidare behandlas relationen mellan språk, nation och stat i Ryssland och de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

Kursen kan endast läsas inom kurspaketet Ryska, fortsättningskurs del 2, kurspaket (länken öppnas i nytt fönster).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.