Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Grundkurs, Etapp 2

Kurs
RY1122
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

På denna kurs sker ett fortsatt studium av grundläggande grammatisk terminologi, av skriftsystemet, samt av grundläggande uttalsregler och elementär grammatik. Enkel fonetisk transkription övas och uttalet och förmågan att läsa rysk text samt att använda enkla fraser i tal tränas ytterligare. Återstoden av ryskans mest centrala grammatiska kategorier gås igenom och studenter lär sig ett ordförråd på ytterligare ca 500 ord.

Kursen kan endast läsas inom kurspaketet Ryska, grundkurs del 1, kurspaket (länken öppnas i nytt fönster).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1121 eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler