Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Grundkurs, Etapp 2

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

På denna kurs sker ett fortsatt studium av grundläggande grammatisk terminologi, av skriftsystemet, samt av grundläggande uttalsregler och elementär grammatik. Enkel fonetisk transkription övas och uttalet och förmågan att läsa rysk text samt att använda enkla fraser i tal tränas ytterligare. Återstoden av ryskans mest centrala grammatiska kategorier gås igenom och studenter lär sig ett ordförråd på ytterligare ca 500 ord.

Kursen kan endast läsas inom kurspaketet Ryska, grundkurs del 1, kurspaket (länken öppnas i nytt fönster).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1121 eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.