Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Grundkurs, Etapp 1

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Under denna första etapp av studierna i ryska studeras grundläggande grammatisk terminologi och det ryska skriftsystemet. Studenterna lär sig även att använda sig av kyrillisk skrift på datorer. Det ges en introduktion av och träning i grundläggande uttalsregler och elementär grammatik och en inlärning av ett ordförråd på ca 500 ord.

Kursen kan endast läsas inom kurspaketet Ryska, grundkurs del 1, kurspaket (länken öppnas i nytt fönster).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.