Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fortsättningskurs

Kurs
RY1232
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Tartu
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23604
Ansökan kommer öppna

Om utbildningen

Kursen lägger stort fokus på hur det ryska språket konstrueras. I kursen ingår grammatiska övningar med fokus på formläran och ytterligare inlärning av ett centralt och vardagligt ord- och frasförråd inom givna teman. Kursen ger fortsatt träning av läsförståelse genom läsning av dels adapterade och kommenterade ryska texter, dels läsning av enklare rysk originaltext. Dessutom ger kursen en ytterligare orientering om och träning i att använda ordböcker och andra hjälpmedel.
Kursen ges vid Tartu universitet i Estland.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122, Ryska, Grundkurs, Etapp 2 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus