Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25204
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2020.

Om utbildningen

I kursen får du en fördjupad teoretisk genomgång av allmän och rysk syntax och semantik ur ett kontrastivt perspekt. Du får också en kort introduktion till rysk språkhistoria och en introduktion till grundläggande grammatisk terminologi på ryska. Under kursens gång författar studenterna också en självständig uppsats (6-8 sidor) som uppfyller elementära krav på vetenskaplighet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

RY1225, Ryska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap 2, RY1322, Ryska Fördjupningskurs, Etapp 6 samt RY1333, Ryska, Fördjupningskurs, Text 2.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.