Bild
Länkstig

Rysk lingvistik och översättningsteori, Magisteruppsats

Kurs
RY2105
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att ytterligare utveckla din förmåga till vetenskapligt skrivande inom den valda inriktningen. Du författar självständigt, företrädesvis på ett skandinaviskt språk, med handledning en magisteruppsats som behandlar frågeställningen du tidigare formulerat i kursen "Rysk lingvistik och översättningsteori 2" (RY2103).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen RY2103, Rysk lingvistik och översättningsteori 2, 15 hp, eller motsvarande. Tillgodoräknande av kurser som ingår i utländsk examen bedöms separat.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler