Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Riter, symboler och politisk ordning. Ritualer i teori och historisk praktik under medeltid och tidigmodern tid

Kurs
HI2190
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12065
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dig i det växande forskningsfältet kring bruk och utveckling av ritualer under historien. Vi studerar ritualbegreppets födelse och utveckling från 1800-talet till idag samt teoribildningar inom aktuell forskning. Vidare utreder vi användningen av centrala analytiska begrepp vid tolkningen av olika typer av källmaterial och olika historiska sammanhang. Ett centralt tema i kursen är symbolisk kommunikation som verktyg för att legitimera existerande maktstrukturer och social organisation eller för att förändra den rådande politiska ordningen. Huvudfokus ligger i första hand på Europa under antiken, medeltiden och tidigmodern tid.

I kursen ingår moment där studenterna utifrån forskningslitteratur och primärkällor kritiskt reflekterar kring ämnesutvecklingen samt olika teoriers förklaringspotential och metoders tillämpbarhet. Det övergripande syftet är att ge dig som student en fördjupad kunskap om forskningsfältets teorier och metoder samt även förmåga att aktivt tillämpa denna kunskap i egna uppsatser och forskningsprojekt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen (eller motsvarande) i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.