Länkstig

Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle

Kurs
SC1214
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Dagens samhälle genomsyras av risker – maten vi äter, vattnet vi dricker, luften vi andas. Ofta möts olika aktörer i en kamp om hur dessa risker ska definieras och hanteras. Med utgångspunkt i aktuell sociologisk forskning erbjuder kursen möjlighet att fördjupa förståelsen av hur kontroverser mellan experter, politiska beslutsfattare, företag, sociala rörelser och medborgare kan studeras. Kursen behandlar ett brett spektrum av risker som uppstår i människans relation till naturen och tekniken. Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå inom huvudområdet sociologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 30 hp i sociologi eller motsvarande, alternativt 60 hp i övriga kurser.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler