Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Retorik och argumentationsanalys

Kurs
KT2103
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen förmedlar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att bättre kunna förstå, analysera och kritiskt granska egna och andras argumentationer

Om utbildningen

Kursen förmedlar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att bättre kunna förstå, analysera och kritiskt granska egna och andras argumentationer. Argumentationsanalyser genomförs på olika nivåer; beskrivande analys som syftar till att strukturera en given argumentation och tydligt utreda vad den avser att förmedla. Och värderande analys som undersöker hur argument kan värderas för att fastställa om diskussionen är underbyggd eller inte. Stor vikt läggs vid färdighetsträning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.