Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Python för datavetare

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen tar upp följande;

  • Grundläggande typer i Python
  • Grundläggande programspråkskontruktioner inklusive uttryck ochkontrollstrukturer
  • Objektorienterad design i Python och grundläggande objektorienteradprogrammering inklusive exempel från domänen data science
  • Vanliga datastrukturer såsom fält, listor och hashtabeller,
  • Orientering av hur stackar, köer, prioritetsköer, avbildningar, mängder, träd ochgrafer kan implementeras m.h.a. mera grundläggande datastrukturer,
  • Standardalgoritmer för dessa datastrukturer, inklusive deras resurskrav,
  • Söknings- och sorteringsalgoritmer,
  • Asymptotisk effektivitet och enkel komplexitetsanalys av imperativ kod,
  • Standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer, i synnerhet sådana som ärrelevanta för data science
  • Orientering om algoritmer och algoritmdesign principer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Det krävs en kandidatexamen. Vidare krävs 7,5 hp i programmering.