Länkstig

Psykologiska och psykosociala insatser vid riskbruk och beroende

Kurs
PX2107
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17461
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen riktar sig både till dig som är verksam psykolog eller socionom, och till dig som är student på master- och magisternivå. Under kursen får du möjlighet att nyansera och bredda dina kunskaper om tillgängliga psykologiska och psykosociala behandlingsmöjligheter för personer med substansriskbruk och substansberoende. Du lär dig också mer om hur man utifrån olika förutsättningar, som exempelvis ålder och psykiatriska samsjuklighetstillstånd, kan individanpassa behandlingarna och på så vis optimera insatsen.

Om utbildningen

Substansriskbruk och substansberoende är ett utbrett problem i samhället och något som försämrar personens förmåga att fungera på olika arenor i livet.

Den här kursen ger en översikt av de psykologiska och psykosociala behandlingsmöjligheter som idag används kliniskt och som rekommenderas i riktlinjer och forskning. Syftet är att du ska få möjlighet att nyansera och bredda dina kunskaper om tillgängliga behandlingsmöjligheter, samt att fördjupa dina kunskaper om hur de kan individanpassas vid exempelvis olika allvarsgrader av substansberoende och vid olika typer av psykiatrisk samsjuklighet.

Vi diskuterar olika tillvägagångssätt för utredning, bedömning och behandlingsplanering, samt går igenom psykologiska teorier om beteendeförändring och motivation, både ur ett forskningsperspektiv och ur ett kliniknära perspektiv.

Du kommer även att under handledning få fördjupa dig i forskning om ett delområde som du är särskilt intresserade av.

Kursen riktar sig både till dig som är kliniskt verksam psykolog eller socionom och som vill fördjupa dina kunskaper, liksom till dig som är student på master- eller magisternivå och som vill lära dig mer om området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning med inriktning mot omsorg, vård eller behandling om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod, eller 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod, och minst 60 högskolepoäng i ämnet psykologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger dig goda förutsättningar att kunna identifiera och moderera centrala faktorer som inverkar på utredningsförfarande, behandlingsplanering och behandlingsgenomförande för personer med substansbrukssyndrom. Det här är kunskaper som är viktiga för dig som arbetar, eller vill arbeta, med exempelvis psykiatrisk vård, psykologisk behandling, socialt arbete eller gentemot arbetslivet.   

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, samt ett individuellt fördjupningsarbete. Inom ramen för fördjupningsarbetet ingår ett peer review-förfarande där de individuella arbetena diskuteras i grupp med en kursansvarig som moderator.