Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykologisk konsultation för psykologer

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17363
Ansökan stängd

Kort om kursen

Om du i din yrkesroll som psykolog förväntas kunna erbjuda handledning och konsultation till personal inom andra yrkeskategorier, eller om du vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter om psykologisk konsultation - då är denna kurs något för dig! Kursen är ackrediterad som specialistkurs hos Psykologförbundet.

Om utbildningen

Många psykologer förväntas i sin roll kunna erbjuda konsultation och handledning till andra professioner, likväl chefer. Göteborgs universitet erbjuder en avgiftsfri kurs i arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning.

Kursen, som riktar sig mot psykologer, syftar till att utveckla psykologers förmåga att förmedla psykologisk kunskap i en organisatorisk kontext på ett sådant sätt att denna kunskap integreras i andra professioners yrkesutövning. Vidare syftar kursen till att utveckla psykologers förmåga att tillvarata och utveckla kompetensen i yrkesgrupper och hos individer samt att hantera professionella dilemman som uppstår under yrkesutövningen.

Under kursen fördjupas centrala teoretiska ramverk inom området konsultation och handledning. Genomgående finns en tydlig förankring i forskning och evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare behandlas olika konsultroller och konsultationsmodeller för professionsgrupper inom främst sektorerna utbildning, vård och omsorg. Även gruppsykologiska aspekter i handlednings- och konsultationsprocesser behandlas. För studier vid Göteborgs universitet ges tillgång till databaser för bland annat artikelsökning.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Vidare krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger dig ackreditering som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom arbets- och organisationspsykologi och pedagogisk psykologi. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier, delvis nätbaserat. Kursen omfattar också en fördjupning i form av ett tillämpat praktiskt moment.