Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projektledning

Kurs
MED993
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10366
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen handlar om projektledning med inriktning mot life science. Den ger dig inblick och träning i hur du planerar och genomför projekt.

Om utbildningen

Att leda projekt är en allt vanligare uppgift. Projektledarens villkor är olik den traditionella ledarens och när uppdragsgivarna kommer från olika områden, som till exempel offentlig verksamhet eller näringsliv, blir projektledarens roll mångfasetterad.

Den här kursen syftar till att etablera ett generellt synsätt på projektledning med viss tonvikt på livsvetenskaper. Du får kunskap om grundläggande arbetssätt i projekt av skilda slag och en förståelse för hur projektets olika livsbetingelser påverkar innehåll och aktiviteter.

Du får också insikt i projektets komplexa strategiska funktion som samarbetsplattform inom såväl akademin som företag och som ledningsfunktion.

En viktig utgångspunkt är att projektets organisation är tillfällig och dynamisk, och därför behöver andra kommunikationsvägar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade högskolestudier om sammanlagt 180 högskolepoäng samt betyget Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges som digital distanskurs på kvartsfart, dagtid.
Undervisningen baseras på seminarier och föreläsningar samt grupparbete. Grupperna har återkommande möten med lärare för att stötta lärprocessen i tillämpningsprojekt. Stort fokus läggs på att använda olika verktyg och modeller för tillämpning i konkreta situationer.