Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Projektkurs i partiella differentialekvationer

Kurs
MMA500
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar moderna teoretiska och numeriska metoder för ordinära och partiella differentialekvationer. Du får färdigheter i att ta fram och använda matematisk programvara för att approximativt lösa ett antal sådana problem. Du sammanställer skriftliga rapporter innehållande modellbeskrivning, matematisk teori för aktuellt problem, beskrivning av de använda numeriska teknikerna och en utvärdering av de erhållna resultaten.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kursen MMG800 Partiella differentialekvationer.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg