Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projektarbete med opponering

Kurs
NEK315
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng i nationalekonomi. I dessa skall ingå avslutade kurser i makroekonomi, 7,5hp, och mikroekonomi, 7,5hp, på fortsättningsnivå.