Länkstig

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Program
M2LÄU
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Du som har en läkarexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz kan ansöka till den kompletterande utbildningen för läkare. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som du måste ha för att du ska kunna genomföra allmäntjänstgöring (AT). Det krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation som läkare i Sverige.

Om utbildningen

Utbildningen startar varje hösttermin och är ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Som antagen på programmet kan du ansöka om studiemedel. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning). Läs mer om programmet på Studentportalen

På Studentportalen hittar du utbildningsplanen för programmet.

Urvalet sker i två steg

Steg 1: Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området
Då det finns betydligt fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser används rangordning baserat på ett normerat bästa resultat på det teoretiska delen av Kunskapsprovet för läkare som genomförs av Umeå universitet på Socialstyrelsens uppdrag. Sökande med bäst resultat på teoretiska delen av kunskapsprovet kallas för steg 2, dvs. intervju.

För information om kunskapsprovet inklusive tentamenstillfällen se https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/

Steg 2: Intervju

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

- Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
- Beslut/utredning från Socialstyrelsen om kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från länder utanför EU/EES och Schweiz.
- Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är förlagd till olika sjukvårdsinrättningar i Västra Götalandsregionen. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Efter studierna

När du har avslutat utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka hos Socialstyrelsen om behörighet att få söka AT. Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. https://legitimation.socialstyrelsen.se/

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik, s k verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Teoretisk undervisning förekommer även på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sahlgrenska, Östra, Mölndal).

Läs mer om lokaler