Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktik

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Inom kursens ramar kommer du söka och genomföra en kvalificerad praktiktjänstgöring på en arbetsplats. Du övas i att identifiera möjliga tillämpningsområden för de kunskaper du förvärvat under studierna, såväl som i att reflektera över och presentera dina egna kompetenser. Vidare kommer du genom kursen träna på att skapa kontakter med yrkeslivet och omsätta samt fördjupa dina färdigheter i praktisk verksamhet. Genom praktiken förvärvas också erfarenheter och insikter som medför nya perspektiv på teoretiska kunskaper. Efter praktiken får du fylla i en rapport och reflektera över dina erfarenheter från arbetet i relation till din utbildning, praktikplatsens verksamhet och framtida yrkesliv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på År 1 och 2 på Kultur, kandidatprogram (H1KLT)