Hoppa till huvudinnehåll
Bild
japanska tecken i skyltfönster
Länkstig

Praktik i japanska-undervisning 2, fortsättning

Kurs
JP1802
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24910
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24911
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till studenter som tänker sig en framtid som lärare i japanska som främmande språk. Syftet med kursen är att erbjuda ytterligare japansk praktik till de studenter som har studerat språkämnet japanska eller kurser i att undervisa japanska som främmande språk. Kursen fokuserar på praktiska aspekter av att undervisa japanska som främmande språk. Studenten deltar i handledarens kurser, gör planer för undervisning och övningar, skapar undervisningsmaterial samt genomför undervisningspraktik med ökad självständighet och medvetenhet.

Om utbildningen

The purpose of this course is to offer further Japanese teaching practice to the students who have studied a language subject including teaching Japanese as a foreign language, but have little previous teaching experience. It is intended for the students who seek a career in teaching Japanese to speakers of other languages. The course focuses on practical aspects of teaching Japanese as a foreign language. Students will attend the supervisor’s courses, make teaching plans and drills and carry out teaching practice with both beginners and intermediate students.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

JP1801 (7,5 credits) or equivalent course.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler