Bild
Musikalstudent i föreställningen Little Women från 2019
Länkstig

Postkoloniala perspektiv på scenkonst

Kurs
MVK979
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Hur konstrueras och manifesteras globala normer och koloniala maktordningar i sceniskt konstnärligt utövande? På vilka sätt har den eurocentriska världsbilden format ens blick på konstnärlig kvalitet? Och hur gör en för att frigöra sin blick och sitt skapande från den?

Om utbildningen

Den här kursen riktar sig till dig som till exempel är verksam skådespelare, performancekonstnär, dansare, operasångare eller musikalartist. Du vill fördjupa dekoloniala och postkoloniala perspektiv på ditt konstnärliga utövande. Kursen ger dig ett teoretiskt ramverk till dekolonial och postkolonial teori i relation till scenkonst och skapar möjligheter till vidare efterforskningar för egen fördjupning. Inom kursens ram gör du ett eget arbete, under handledning av kursens huvudlärare. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 60 hp inom konstnärligt kandidatprogram eller 60 hp inom lärarprogram med estetisk inriktning, alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Så är det att plugga

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler