Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Poesi och film i undervisningen

Kurs
LV0030
Grundnivå
5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen belyser olika ämnesdidaktiska aspekter på den pedagogiska potential som ligger i de estetiska uttrycksformerna poesi respektive film i en svensk skolkontext. Med utgångspunkt i dessa specifika genrer undersöker vi hur undervisningen både kan befästa och vidga elevernas repertoar. Studenternas beprövade erfarenhet får utrymme i kursen där vi gör en probleminventering och diskuterar hur man som lärare i sin undervisning kan omvandla teori till praktik i syfte att främja elevernas fiktionsförståelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Ämneslärarexamen samt godkänt resultat på minst 60 hp från svenska för blivande lärare alternativt minst 60 hp från svenska språket/litteraturvetenskap, eller motsvarande.