Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Perspektiv på performativitet och feministisk konstnärlig praktik

Kurs
MVK977
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15352
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Vill du fördjupa dig inom normkritisk/feministisk gestaltning?

Kursen Perspektiv på performativitet och feministisk konstnärlig praktik riktar sig till konstnärer verksamma inom de performativa konstarterna, till exempel skådespelare, performance-konstnärer, skådespelare, dansare, musiker, operasångare och musikalartister, vilka vill fördjupa sig inom normkritiska/feministiska perspektiv. Kursen ger ett teoretiskt ramverk till normkritisk/feministisk gestaltning och performativitet i samtida perspektiv och möjligheter till vidare efterforskningar för egen fördjupning. Kursen behandlar hur normer och maktordningar konstrueras och manifesteras i samhället i stort och i sceniskt konstnärligt utövande. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 90 hp inom konstnärligt kandidatprogram eller 90 hp inom lärarprogram med estetisk inriktning, alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval

Urvalet grundas på dokumenterad konstnärlig färdighet (CV) och ett personligt brev om varför du vill gå kursen som ska bifogas ansökan. De sökande rangordnas utifrån lärarens samlade bedömning av färdighetsnivån. Ansökan anses ej komplett utan ovan nämnda dokumentation.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen ingår att studenten kontinuerligt presenterar delar av den egna processen kring sina gestaltande idéer, deltar i diskussioner och workshops och att genomföra en performativ framställning samt en reflekterande skrivuppgift.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik. Besöksadress: Fågelsången 1, Göteborg.