Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Performance Documentation

Kurs
MVK976
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23705
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen riktar sig till masterstudenter och yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av att dokumentera och arkivera kropps- och tidsbaserade performancepraktiker. Kursens fokus ligger på att ge studenterna nya verktyg och insikter i processer kring dokumentation genom att betrakta den som en integrerad del i utvecklingen av en konstnärlig och förkroppsligad praxis. 

Huvudsyftet är:

  • Undersöka olika konstnärliga strategier och former av
    a) dokumentation och arkivering av performativa arbeten och
    b) skapa en kanon för performance.
  • Utforska begreppet "utvidgad dokumentation" (t.ex. iscensatt fotografi, medierad performance) genom att arbeta med olika medier och digitala verktyg.
  • Främja gemensamma dokumentationsprocesser genom arbete i laboratorieformat.
  • Analysera ontologin i performancedokumentation inom både akademin och scenkonstområdet.

Kursen är indelad i tre workshops av Nathalie S. Fari, Ben Spatz och Charlotta Ruth som kommer att hållas på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutat konstnärligt kandidatprogram inom scenkonst, eller motsvarande kunskaper

Urval

Urvalet grundas på dokumenterad konstnärlig färdighet (CV) och ett personligt brev om varför du vill gå kursen som ska bifogas ansökan. De sökande rangordnas utifrån lärarens samlade bedömning av färdighetsnivån. Ansökan anses ej komplett utan ovan nämnda dokumentation.

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg.

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler