Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Hand som håller gammal människas hand
Länkstig

Palliativ vård med fokus på symtomlindring

Kurs
OM5240
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Palliativ vård handlar om vård i livets slutskede oavsett diagnos och vårdform. I denna kurs får du verktyg och kunskaper om hur symtom kan lindras och välbefinnandet öka hos människor med långt gången, obotlig sjukdom.

Om utbildningen

Detta är en flervetenskaplig och tvärprofessionell kurs i palliativ vård med föreläsningar på plats i Göteborg och examinationsuppgifter som genomförs enskilt och diskuteras på Göteborgs universitets lärplattform (GUL). Med utgångspunkt i palliativ vårdfilosofi behandlar kursen olika aspekter på symtom och symtomlindring som är särskilt aktuella inom vård i livets slutskede, såsom bedömning och lindring med farmakologiska, medicinska, omvårdnads- och komplementära metoder. Kursen behandlar också närståendes och teamets roller i symtomlindring, samt etiska och existentiella aspekter på symtom i livets slutskede. Du får förståelse för symtomlindring i livets slutskede för olika patientgrupper och i olika vård- och omsorgsformer. Kursen ger också möjlighet att enskilt och i grupp reflektera över symtomlindring i förhållande till patientens livshistoria, ålder, kön, etnicitet och patofysiologiska processer. Du får också tillfälle att kritiskt reflektera över erfarenhetsbaserad och evidensbaserad kunskap utifrån palliativ vårdfilosofi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Yrkesexamen om 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden alternativt kandidatexamen inom samhällsvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på distans

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg.