Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Paideia i Nya testamentet - grekiska och judiska bildningstraditioner

Kurs
RT2520
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24875
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24883
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen behandlas det antika begreppet "paideia" - en kategori som
innefattar såväl utbildning och bildning som kultur och civilisation -
och dess relevans för förståelsen av nytestamentliga texter. Under
kursen studeras primärtexter på grekiska från det antika
skolsammanhanget samt aktuell forskningslitteratur om utbildning i tidig
judendom och kristendom. Valda nytestamentliga textstycken på grekiska
analyseras som uttryck för kompositionstekniker förvärvade i den
hellenistiska skolan. Inom ramen för kursen diskuteras också de
nytestamentliga författarnas förhållande till sin samtids
bildningstraditioner samt framväxten av en specifikt kristen "paideia".

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5, samt 15hp nytestamentlig grekiska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.