Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Paideia i Nya testamentet - grekiska och judiska bildningstraditioner

Kurs
RT2520
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen behandlas det antika begreppet "paideia" - en kategori som
innefattar såväl utbildning och bildning som kultur och civilisation -
och dess relevans för förståelsen av nytestamentliga texter. Under
kursen studeras primärtexter på grekiska från det antika
skolsammanhanget samt aktuell forskningslitteratur om utbildning i tidig
judendom och kristendom. Valda nytestamentliga textstycken på grekiska
analyseras som uttryck för kompositionstekniker förvärvade i den
hellenistiska skolan. Inom ramen för kursen diskuteras också de
nytestamentliga författarnas förhållande till sin samtids
bildningstraditioner samt framväxten av en specifikt kristen "paideia".

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5, samt 15hp nytestamentlig grekiska.