Bild
Länkstig

Orienteringskurs i zoologisk artkunskap

Kurs
BIO052
Grundnivå
4 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Vill du lära dig känna igen de vanligaste djuren i Göteborgstrakten? På den här kursen lär du dig skilja en blåmes från en talgoxe, och en torsk från en lax. Du lär dig även var olika djur förekommer och hur de samspelar med varandra.

Kursen ges tyvärr inte under 2022, men är tillbaka igen sommaren 2023.

Om utbildningen

På denna kurs lär du dig att känna igen de vanligaste djuren i Göteborgstrakten och i vilka miljöer de förekommer. Vi går igenom både evertebrater (ryggradslösa djur) som till exempel insekter, spindlar, blötdjur och maskar, och vertebrater (ryggradsdjur) som fiskar, fåglar, kräldjur, groddjur och däggdjur.

Vi diskuterar också frågor som: Hur samspelar djuren med varandra? Är de rovdjur eller växtätare? Varför ser de ut som de gör? Hur har de anpassat sig till olika miljöer? Du kommer också att ha besökt olika biotoper och fått en inblick i olika djursamhällen.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av exkursioner och föreläsningar i fält. Du har också tillgång till Naturhistoriska museets samlingar.

Lokaler

Undervisningen sker i fält enligt schema. Enstaka moment är förlagda till Zoologen (Medicinaregatan 18A).